Coaching

Coaching prowadzony metodą Psychologii Procesu ( Coaching POP) ma wymiar transformacyjny. Oznacza to, że w ramach założonego i wytyczonego „celu” wspierany jest  całościowy proces zmiany u klienta.  Realizacja konkretnego celu to jednocześnie proces przekraczania własnych ograniczeń, wykorzystania jawnych i ukrytych zasobów i potencjałów,  wchodzenia w „nowe”i budowania nowej, bardziej świadomej tożsamości.

Coaching metodą Psychologii Procesu wyróżnia się pracą na 3 poziomach, jak również szerokim zakresem feedbacków, m.in od 8 osób z otoczenia klienta na temat słabych i mocnych stron osoby, które pozwalają na odkrycie potencjałów i zasobów z nieświadomych części osobowości klienta.

Jako coach towarzyszę klientowi w tej podróży do celu. Prowadzę pracę na trzech poziomach. Uzgodnionej rzeczywistości – tego, jacy jesteśmy na co dzień; na poziomie snów, marzeń i emocji, jak również na poziomie intuicji i osobistych wglądów.

Podczas procesu coachingowego, wspólnie z klientem, sięgamy również do przeszłości wykorzystując takie narzędzia, jak: linia życia, sen z dzieciństwa, sen bieżący. W ten sposób tworzymy ogląd całościowego wzorca  podstawowego mitu tworzącego ścieżkę życiową osoby. Cel staje się w wyniku tego spójnym elementem procesu rozwojowego osoby, a nie tylko zadaniem samym w sobie. Zyskuje wymiar transformacyjny.

Coaching POP przypomina mi metaforę żeglowania i działania „ostrzenia do kierunku wiatru”. Każdy z nas ma swój kierunek, swoje wiatry…Jako coach – wspieram płynięcie zgodne z Twym wewnętrznym flow  oraz pomagam „ostrzyć” do kierunku Twojego wiatru. Kluczem jest to, aby wiatr był Twój.