Metoda

Psychologia Procesu jako metoda psychoterapeutyczna została rozwinięta w latach 70 – tych przez psychologa i analityka jungowskiego Arnolda Mindella. Praca z Procesem obejmuje szeroki zakres zastosowań – od terapii indywidualnej poprzez wsparcie par i rodzin, aż po pracę z grupami i ze światem. Psychologia procesu łączy w sobie różnorodne koncepcje terapeutyczne tworząc swoistą „metateorię”: korzysta z psychologii C.G. Junga, terapii Gestalt, terapii poznawczej, teorii systemowych, jak rownież z teorii komunikacji. W filozofii nurtu odnajdziemy też odwołania do zagadnień fizyki kwantowej oraz wschodniego taoizmu.
Metoda Psychologii Procesu opiera się na podążaniu za procesem klienta w sytuacji „tu i teraz”, badanie tego, jak klient doświadcza siebie i napotykających go problemów oraz reakcji na to, co się wydarza. To właśnie w codziennych problemach, trudnościach w relacjach, snach, symptomach fizycznych, zdarzeniach w świecie tkwią treści, znaczenia i nieświadome wzorce, które zauważone i uświadomione mogą nam pomóc w zrozumieniu oraz rozwiązaniu dylematów i konfliktów. A co za tym idzie we wzbogaceniu naszej tożsamości. Psychologia procesu ułatwia nam poznanie naszych nieuświadomionych aspektów i podążanie za nimi ku realnej zmianie.

 

Więcej na temat metody odnajdziesz na stronie Instytutu Psychologii Procesu:

METODA