Oferta

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

 

Psychoterapia bazuje na relacji klient – terapeuta, w ramach której, w bezpiecznych warunkach i w atmosferze szacunku i zaufania można przyjrzeć się problemom, zgłębić ich znaczenie oraz wypracować właściwe na dany moment rozwiązania.

Praca terapeutyczna może dotyczyć różnych obszarów, są to przykładowo:

  • Odnajdywanie sensu życia i swojej ścieżki
  • Problemy w relacjach z innymi
  • Zaburzenia nastroju
  • Trudne emocje
  • Kryzysy życiowe, depresje, konflikty
  • Nieśmiałość, niska samoocena, brak celów
  • Odmienne stany świadomości
  • Uzależnienia
  • Symptomy fizyczne
  • Kryzysy tożsamościowe i twórcze

Podczas sesji terapeutycznej prowadzonej w nurcie Psychologii Procesu terapeuta podąża za procesem klienta analizując jego doświadczenia, sny, konflikty relacyjne, symptomy, jak również sposób komunikacji. Podczas sesji używane są różnorodne techniki  procesu.

Sesja trwa 55 minut.

Koszt sesji: 100 zł

Każda terapia rozpoczyna się od sesji konsultacyjnej.

 

 

 

TERAPIA PAR I RELACJI

W sesjach udział biorą dwie osoby, które chcą pracować nad swoją relacją. Mogą to być pary, związki oparte na relacjach w rodzinie, związki przyjacielskie i koleżeńskie. Konflikty w relacjach są informacją i wskazówką, w którą stronę relacja zmierza. Znaczenia i wzorce kryjące się za problemami i sytuacjami wydarzającymi się pomiędzy dwojgiem ludzi mogą zostać uświadomione i zintegrowane.

 

Sesja trwa 55 minut.

Koszt sesji: 130 zł

Każda terapia rozpoczyna się od sesji konsultacyjnej.

 

 

TERAPIA GRUPOWA

W Terapi Grupowej, według Irvina D. Yaloma, zmianie zachowania każdego z uczestników grupy służą nie tylko interakcje pomiędzy terapeutą, a uczestnikiem, ale również interakcje pomiędzy uczestnikami, do których dochodzi w kontekście sytuacji grupowej. Narzędziami zmiany są więc: techniki i interwencje terapeuty oraz grupa sama w sobie.

Grupa staje się narzędziem terapeutycznym, a proces zmiany przebiega w ramach następujących podczas sesji interakcji interpersonalnych.

Każda z tworzonych grup pracuje w odniesieniu do założonego kontraktu

określającego: założenia problemowe, zasady spotkań grupy, formułę pracy, cele oraz założoną ilość spotkań.

Informacje na temat uruchamianych grup – w aktualnościach.

Udział w grupie terapeutycznej jest poprzedzony sesją konsultacyjną.

 

WARSZTATY ROZWOJOWE I TWÓRCZOŚCI

Warsztaty prowadzone wokół wybranych wątków, aspektów rozwojowych i  zagadnień problemowych.  Warsztaty prowadzone są z wykorzystaniem technik psychologii procesu, jak również narzędzi i działań twórczych.

 

 

PROCESY GRUPOWE

 

Proces grupowy to formuła pracy z problemami  i konfliktami społecznymi wypracowana w Psychologii Procesu.  Terapeuta – facylitator pracuje z istotnymi dla grupy uczestników, w jakiś sposób poruszającymi ich tematami. Poprzez spotkanie na procesie grupowym możemy wspólnie poszerzać świadomość wokół tego, co dla nas ważne, możemy również uczyć się szerszej, pełniejszej perspektywy. Staramy się  pogłębić rozumienie kwestii społecznie niejasnych, spornych, trudnych.