Psychologia Procesu

Istotą Psychologii Procesu jest podążanie za aktualnymi procesami osoby "tu i teraz"; uświadamianie sobie znaczeń i ukrytych wzorców stojących za owymi procesami. Ważny jest nie tyle stan, co sam proces, objawiający się poprzez problemy i wydarzenia codzienne, relacje, sny oraz symptomy fizyczne.

Oferta

Psychoterapia indywidualna

Indywidualne, regularne sesje terapeutyczne.

Terapia Par i Relacji

Terapia par oraz osób chcących pracować nad trudnościami w relacjach.

Warsztaty Twórczości

Warsztaty artystyczne bazujące na technikach twórczych oraz narzędziach psychologii procesu.

Terapia grupowa

Grupy terapeutyczne zamknięte związane z określonymi obszarami problemowymi.

Warsztaty Rozwojowe

Warsztaty tematyczne bazujące na metodach POP.

Procesy Grupowe

Facylitacja konfliktów w grupach i organizacjach metodami psychologii procesu.

MYŚLI

Relacja jest procesem, który wymaga dwóch lub więcej osób, świadomości, odwagi, a zwłaszcza pokory.

Arnold Mindell

Sny pobudzają w osobowości to, co pozostawało w stanie uśpienia (….) Zachodzący w nieświadomości proces, który objawia się w symbolice serii snów to proces indywiduacji.”

Carl Gustav Jung

KONTAKT

Sesje odbywają się w Warszawie w Ośrodku Poza Centrum DOM przy ul. Króżańskiej 8/1 na Mokotowie
506466488